top of page
darius-cotoi-d8cKjamtQH4-unsplash.jpg

THE GODDESS OF LIFE

vann - vårt aller helligste element, som vi trenger å verne om og respektere mer enn vi gjør i dag. Dette er vårt siste gull og vår siste reise. Hvis vi ikke har vann - har vi ikke liv.

Så nyt og ta vare på hver dråpe.

Vann er et spennende element som endrer form og påvirkes av omgivelsene sine samt temperatur. Det er fascinerende å være i vann kjenne at man kan ta rett igjennom det, være i ett med elementet. Vannet kan også være så lett som ørsmå dråper og damp, men også kaldt, og hardt som is eller fjærlette snøfnugg. Visste du at ingen snøkrystaller er like?

Ja -  vann er rett og slett magisk og vakkert uansett form!

Forskning

Vannforskning - Jo mer intensivt vi utforsker problemet med vann, jo mer forvirret føler vi oss over hvordan det fungerer...

Som en kort introduksjon til vannvitenskapen må man innse at det til nå ikke har vært noen bevis i tradisjonell vitenskap for forskjellige tilstander av "flytende" vann. Derfor kan den følgende oppdagelsen betraktes som sensasjonell.

Vann finnes i forskjellige tilstander. Dr. Elmar Fuchs har vekket stor oppmerksomhet innen fysikkens verden med sin publikasjon om det fascinerende vannfenomenet, nemlig den flytende vannbroen.

Vannbroen er et fenomen som ble oppdaget av William Armstrong i 1893 og har vært glemt fram til nylig. I denne demonstrasjonen blir to glass med destillert vann satt under spenning, noe som danner en flytende bro mellom de to glassene. Dr. Elmar Fuchs flyttet fra TU Graz til Nederland, der han nå er vitenskapelig prosjektleder og forsker ved Wetsus - Centre of Excellence for Sustainable Water Technology. Ved hjelp av den mest moderne teknologien og perfekte, optiske måleinstrumenter, kan han fortsette sin forskning på vannbrofenomenet.

Med suksess, som vi kan se gjennom høyhastighetskameraer og femtosekundlasere ble det fastslått at vann danner ytterligere strukturer i tillegg til de allerede kjente "løse" og "fast" forbindelsene (egnet for flytende vann og is). Med dette har man gått inn i "ingenmannslandet" mellom "løst" og "fast" og utvidet den klassiske kunnskapen om vann.

Dynamiske tilstander i vann, vann i flytende tilstand danner ikke faste strukturer - faktisk endrer tilkoblingene i vannet seg utrolig raskt - innen fem til ti sekunder. Forskningen ved Wetsus har vist at disse dynamiske endringene endrer seg betydelig hvis det plasseres et sterkt elektrisk felt i nærheten av vann. Dette er også svært relevant for biologi, siden tilsvarende og enda sterkere felt oppstår i levende celler. Faktisk har en videre studie utført av Wetsus i samarbeid med NASA vist at bakterier som transporteres via vannbroen, viser en mer aktiv atferd enn kontrollgruppen eller de som ikke gikk gjennom broen.
 

Johann Grander - forut for sin tid "Hva dette faktisk betyr, kan ikke estimeres fullt ut på dette tidspunktet, men det kan være begynnelsen på en ny (dynamisk) vannmodell."
 

Det faktum at vann har evnen til å innta ulike tilstander samsvarer med idéene og konseptet til Johann Grander, som oppdaget for over 30 år siden, at vann kan endres gjennom behandling med hans naturlige magnetmotorer for å ha en svært høy indre orden (struktur). Dette konseptet med vannets atferd oppdaget av Johann Grander er innbakt i idéen om at gjennom forbedring av vannets tilstand, kan det skapes et stabilt system med sterkere selvrengjørende kraft og dermed høyere vannkvalitet som resultat.
 

I mange år har behovet for en "ny" vannmodell blitt stadig viktigere på grunn av de mange anomaliene ved vann. Den sensasjonelle oppdagelsen av Wetsus understreker denne vitenskapelige etterspørselen. Når, eller om, en ny allment akseptert vannmodell vil bli etablert, er ukjent. Vi vet imidlertid at det alltid vil være oppdagelser som utfordrer dagens fysiske lover, og at vannforskningen på ingen måte har nådd sitt høydepunkt.

darius-cotoi-d8cKjamtQH4-unsplash.jpg

Hva er GRANDER®-vann?

 

Vann med høy, stabil og biologisk verdifull kvalitet.GRANDER® water?

Grander

 Vannrevitaliseringsenheter fungerer med naturlig energi, uten strøm og uten tilsetningsstoffer.

Enhetene er service- og vedlikeholdsfrie.

bottom of page